Fizetési meghagyást kapott? Ezt tegye, hogy ne kerüljön bajba!

Tartozást felhalmozni nem szerencsés dolog, de mi a teendő, ha egyszer csak fizetési meghagyást kézbesít nekünk a postás? Dobjuk ki vagy egyszerűen csak ne vegyük át? Semmiképp, mert néhány héten belül akár a bankszámlánkat is zárolhatják! Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Ne lepődjünk meg, ha fizetési meghagyás érkezik a címünkre, amennyiben jelentős elmaradásba esünk valamilyen közüzemi számla befizetésében, vagy ha tartozunk valakinek és nem sikerül a megbeszélt időre visszafizetnünk az adósságunkat. A fizetési meghagyás egy olyan marasztalást tartalmazó határozat, ami nem azonos a fizetési felszólítással. Nagyon komolyan kell venni, mivel – ha nem reagálunk rá valamilyen módon – néhány hét múlva akár a bankszámlánkon lévő pénz egy részét vagy a munkabérünk bizonyos százalékát is letilthatja a végrehajtó.

A fizetési meghagyást a hitelező – például egy bank, közüzemi szolgáltató, társasház stb. – kérelmére a közjegyző bocsátja ki az adóssal szemben. A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás egy olyan határozat, amely – ha jogerőre emelkedik – ugyanolyan hatályú, mint egy jogerős bírósági ítélet, és ez alapján végrehajtás is kezdeményezhető.

Mindenképpen vegyük át

A legfontosabb, hogy mindenképpen vegyük át a fizetési meghagyást, hogy az előírt határidőben (a kézhezvételtől számítva tizenöt napon belül) reagálhassunk a tartalmára. Ha ugyanis az iratot nem vesszük át, azaz a postai kézbesítés esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a küldemény közjegyzőhöz, akkor a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon beáll az úgynevezett „kézbesítési fikció” – azaz, a küldeményt a jog szerint kézbesítettnek kell tekinteni. Ebben az esetben is jogerőre emelkedik a fizetési meghagyás, és ha nem fizetünk, a hitelezőnk végrehajtást kezdeményezhet ellenünk. Ugyanez történik, ha átvesszük, de nem élünk ellentmondással vele szemben. A fizetési meghagyás akkor is jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik, ha kicsúszunk a határidőből, vagy ha postai úton küldtük el az ellentmondást, holott – például egyéni vállalkozóként vagy cégként – elektronikus ügyintézésre vagyunk kötelezettek.

Ha valamilyen igazolt okból nem tudtuk átvenni a fizetési meghagyást – például kórházi kezelés alatt álltunk, rossz lakcímre küldték, vagy a posta hibájából nem kaptuk meg a küldeményt – van lehetőségünk úgynevezett kézbesítési kifogást benyújtani. Ha a fizetési meghagyás alapján végrehajtás indul ellenünk, akkor az eljárásról történő tudomásszerzésétől számított 15 napon belül tehetünk kézbesítési kifogást a közjegyzőnél.

Ha nem értünk egyet vele, mondjunk ellent

Amennyiben vitatjuk a pénzkövetelés jogosságát vagy a tartozás összegét, ellentmondással élhetünk. Erre magánszemélyként több lehetőségünk is van: bármely közjegyzőnél ellentmondhatunk személyesen szóban, vagy postai úton annak a közjegyzőnek címzett levélben, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. Ha határidőben, szabályos módon ellentmondással élünk, akkor a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul, és innentől peres eljárásként a bíróságon folytatódik az ügy.

Viszont ellentmondással csak akkor célszerű élni, ha valóban alaptalan a követelés, mert a pereskedés nem olcsó mulatság, főleg, ha a végén pervesztesek leszünk. A közjegyző felé az ellenmondást nem kell indokolni, azonban a bíróságon sor fog kerülni a bizonyítási eljárás lefolytatására, ahol már alá kell tudnunk támasztani az igazunkat.

Részletfizetést vagy fizetésre halasztást is kérhetünk

Ha elismerjük a követelés jogosságát, és csak azért nem fizettünk, mert nincs pénzünk, akkor a fizetési meghagyás kézhezvétele után kérelmezhetjük az összeg részletekben való megfizetését, illetve a teljesítési határidő elhalasztását is. Erre kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőben, azaz a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül – az ellentmondással egyező módokon, azaz szóban bármely közjegyzőnél vagy levélben az eljáró közjegyzőnél – van lehetőségünk.

A részletfizetés, illetve a fizetésre halasztás iránti kérelem díjköteles, amelyért a követelés 1 százalékát, de minimum 5.000, maximum 15.000 forintot kell fizetnünk. Mégis célszerű élni ezzel a lehetőséggel, mert a pereskedés ennél lényegesen többe kerülhet.

A kérelem határidőben történő benyújtását és az eljárási díj megfizetését követően a közjegyző helyt adhat a kérelmünknek. Ám ez esetben fizessünk meg minden részletet pontosan annak, akinek tartozunk, mert innentől bármely részlet elmulasztása esetén az egész tartozás esedékessé válik, és a hitelezőnk megindíttathatja a végrehajtási eljárást a meg nem fizetett összegre.

Egyéni vállalkozóként erre is ügyeljünk

Fontos változás, hogy 2018. január 1-jétől már az egyéni vállalkozók is elektronikus ügyintézésre kötelezettek az állam, az önkormányzatok, a hatóságok, a cégek és a jogi képviselővel rendelkezők mellett. Ez azt jelenti, hogy ők kizárólag elektronikus úton mondhatnak ellent a fizetési meghagyással szemben, mégpedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elektronikus rendszerében (https://fmh.mokk.hu), ami nem keverendő össze az Ügyfélkapuval. Ha nem így járnak el, a közjegyzőnek hiánypótlás nélkül vissza kell utasítania az ellentmondást. Amennyiben egyéni vállalkozóként nem rendelkezünk elektronikus aláírással, és ezért nem tudunk regisztrálni a MOKK rendszerébe, akkor az ellentmondás benyújtásáért ügyvédhez kell fordulni.

Forrás: Közjegyzőtkeresek.hu