Milyen dokumentumok szükségesek az apai elismerő nyilatkozathoz?

Az alábbi dokumentumokra lehet szükség a nyilatkozat megtételéhez:

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglaltak értelmében az apai elismerő nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia, következésképpen mindazok az igazolványok és dokumentumok szükségesek, melyekből az alábbi adatok megállapíthatóak.

Az apai elismerő nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

  • az apa születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, születési idejét, személyi azonosítóját, lakcímét, személyazonosító okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét, állampolgárságát, állampolgárságát igazoló okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét, nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket magáénak elismeri,
  • az anya: születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, születési idejét, személyi azonosítóját, lakcímét, családi állapotát (elvált családi állapota esetén a házasságot felbontó határozatot meghozó bíróság vagy más hatóság megnevezését, a határozat jogerőre emelkedésének időpontját és a határozat számát, az anya özvegy családi állapota esetén a haláleset időpontját, a haláleset anyakönyvezésének helyét és anyakönyvi folyószámát vagy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját) nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozatnak az apaként megjelölt személy általi megtételéhez hozzájárul, személyazonosító okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét, állampolgárságát, állampolgárságát igazoló okmányának típusát, okmányazonosítóját és érvényességi idejét, nyilatkozatát arról, hogy a származás nem apasági vélelmet keletkeztető reprodukciós eljárás eredménye, nyilatkozatát arról, hogy tudomása szerint apaság megállapítása iránti per van-e folyamatban
  • A szülői felügyeletet gyakorló szülők vagy a nagykorú gyermek nyilatkozatát a gyermek születési családi nevének viseléséről.
  • Amennyiben a gyermek még nem született meg, a fentieken felül:

a magzat fogantatásának vélelmezett idejét, a szülés várható időpontját, a terhességet igazoló egészségügyi intézmény megnevezését, a terhességet igazoló szakorvos nevét, a terhességet igazoló igazolás kiállításának időpontját.

  • Amennyiben a gyermek már megszületett, a gyermek:

utónevét, születési idejét, születési helyét, személyi azonosítóját, hozzájáruló nyilatkozatát, ha a gyermek a 14. életévét betöltötte.

  • Egyéb speciális tartalmi kellékei vannak a nyilatkozatnak, ha az apa jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, illetve ha az apai elismerő nyilatkozat tételében gondnok vagy gyám vagy tolmács működik közre.