cím dekoráció

E-ügyintézés

2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései alapján elektronikusan is lehet intézni minden olyan ügyet és el lehet végezni minden olyan eljárási cselekményt, amely tekintetében törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megállapított kormányrendelet, nemzetközi szerződés vagy uniós jogforrás az elektronikus ügyintézést nem zárja ki.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus levél (e-mail) az E-ügyintézési tv. alapján nem minősül elektronikus ügyintézési formának, az e-mailen előterjesztett beadvány nem joghatályos!


Ki minősül elektronikus ügyintézésre kötelezettnek?

Elektronikusan köteles intézni az ügyeit

a) az ügyfélként eljáró

aa) a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (kivéve az adószámmal nem rendelkező egyesületet, alapítványt),

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) egyéb közigazgatási hatóság, valamint

b) az ügyfél jogi képviselője.


Kinek lehetőség az elektronikus ügyintézés?

Annak a félnek, aki az E-ügyintézési tv. alapján nem köteles elektronikus kapcsolattartásra és önként választja, hogy az eljáró közjegyzőhöz saját ügyfélkapuja használatával terjeszt elő kérelmeket, illetve beadványokat.

Mely közjegyzői eljárásokban kötelező az elektronikus ügyintézés?

A közjegyzői eljárások tekintetében kizárólag elektronikusan lehet

 • a hitelbiztosítéki nyilvántartás rendszerében nyilatkozatot tenni;
 • kérnie a hagyatéki eljárásban érdekeltnek, hogy a részére szóló iratok a Pp.-ben meghatározottak szerint, elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre;
 • a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, a fizetési meghagyás alapján végrehajtás elrendelése iránti kérelmet, valamint egyéb beadványt az elektronikus iratbeadásra köteles félnek előterjeszteni a MOKK rendszerében.

Mely közjegyzői eljárásokban nincs helye az elektronikus ügyintézésnek?

 • az európai fizetési meghagyásos eljárásban;
 • öröklési jogi és személyállapoti tárgyú ügyleti okiratok készítése tekintetében;
 • az Európai Unió más tagállamában közjegyzői határozat, közjegyző által jóváhagyott egyezség vagy közjegyzői okirat alapján történő végrehajtás elrendelése érdekében szükséges tanúsítvány, kivonat, igazolás kiállítása tekintetében.

Hogyan lehet ügyfélkapun keresztül beadványt előterjeszteni dr. Parti Tamás, PhD közjegyzőhöz?

A közjegyzők biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) (gépi) hivatali tárhelye. A közjegyzőknek címzett küldemények gépi feldolgozással kerülnek szétosztásra a közjegyzők között. A közjegyzők hivatalos elérhetőségére beadvány kizárólag ÁNYK űrlapon terjeszthető el, melyek ITT érhetők el. Az ÁNYK űrlap használata automatikusan biztosítja, hogy a beadvány a MOKK alább leírt hivatali tárhelyére érkezik, tehát ÁNYK űrlap használata esetén a hivatali tárhely kiválasztásával kapcsolatban a benyújtónak nincs teendője.A hivatalos elérhetőség adatai:

hivatal neve: Magyar Országos Közjegyzői Kamara (gépi)

rövid név: MOKKIT

KRID: 342479118

Közjegyzői székhelykód: K11064


Milyen elektronikus űrlapokat rendszeresít a MOKK?

A MOKK beadvány elektronikus úton történő előterjesztésére az alábbi űrlapokat rendszeresíti:

 1. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben szabályozott eljárás lefolytatása iránti kérelem
 2. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényben szabályozott eljárás lefolytatása iránti kérelem

(Az űrlap az előzetes bizonyítás, az igazságügyi szakértő kirendelése, az értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása, a közjegyző előtti egyezségi eljárás, a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódlásának nyilvántartási átvezetése iránti eljárás lefolytatására irányuló kérelem előterjesztésére használható.)

 1. Általános beadvány közjegyzőhöz

(Az űrlap a hagyatéki eljáráson kívüli közjegyzői nemperes eljárásokban használható, feltéve, hogy az adott eljárásban az elektronikus ügyintézés nem kizárt. Az űrlap fizetési meghagyásos eljárásban, illetve fizetési meghagyás végrehajtása iránti eljárásban beadvány előterjesztésére NEM használható!)

 1. Beadvány hagyatéki eljárásban
 2. Hagyatéki megkereséshez kapcsolódó válasz űrlap (pénzintézetek számára)

(Az űrlapot a megkeresett pénzintézet cégkapujáról kell feltölteni. Személyes tárhelyről feltöltött válaszokat a MOKK rendszere nem tud befogadni.)

Az ÁNYK űrlapok ITT érhetők el. A MOKK Informatika által összeállított tájékoztató anyag azok segítségére lehet, akik az ÁNYK programot szeretnék elektronikus kapcsolattartásra használni.

Az útmutató letöltéséhez kattintson ide.


Technikai jellegű kérdésemmel kihez fordulhatok segítségért?

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan technikai jellegű kérdése merülne fel, kérjük keresse fel a MOKK Technikai Információs Csoportját, az alábbi elérhetőségek egyikén:telefon: 06-1-231-4008

email: eugyintezes@mokk.hu

 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletesebb tájékoztató eléréséhez kattintson ide.