A hagyatéki eljárás során mely esetekben jár el dr. Parti Tamás, PhD közjegyző?

A hagyatéki eljárásra törvényben meghatározott illetékességi szabályok vonatkoznak. A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt, ennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, mindezek hiányában pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző. Azokon a településeken (kerületekben), ahol több közjegyző is működik, ott a haláleset időpontja (hónapja) határozza meg az eljáró közjegyző személyét. Tekintettel arra, hogy Budapest XII. kerületében több közjegyző is tevékenykedik, irodánk hagyatéki illetékessége a hegyvidéki illetőségű április, augusztus és december hónapban elhunyt polgárok hagyatékaira terjed ki.