Az európai fizetési meghagyásos eljárás is benyújtható elektronikus úton?

Nem. Az európai fizetési meghagyásos eljárás ugyanúgy kérelemre indul, mint a magyar eljárás, azzal a különbséggel, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárás intézése kizárólag papír alapon történik. A formanyomtatvány az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető az Európai Igazságügyi Portál honlapján, és magyarul kell benyújtani, illetve célszerű benyújtani a kötelezett lakóhelye, vagy székhelye szerinti tagállam nyelvén is.