Melyik állam joga alkalmazandó az öröklés során, ha külföldi ingatlan is van az örökségben?

A 2015. augusztus 17-től közvetlenül alkalmazandó az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló, 2012. július 4-i 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet számos változást hozott az öröklési ügyek intézésébe. Az Európai Öröklési Rendelet szerint az örökhagyó teljes vagyona egységként kezelendő, ezért rendszerint nem játszik szerepet az egyes hagyatéki vagyontárgyak fekvési helye, még akkor sem, ha ingatlanról van szó. Viszont számít az örökhagyó halálakori szokásos tartózkodási helye: nem mindegy, hogy hazájában vagy mondjuk külföldi nyaralójában tölt több időt. Az örökhagyó halálakori szokásos tartózkodási helye lényegében az a hely, ahol az örökhagyó életvitelének súlypontja, középpontja volt a halálát közvetlenül megelőzően. Ha viszont előrelátóan végrendeletet készít, akkor az Európai Öröklési Rendelet szerint belefoglalhat egy olyan rendelkezést, miszerint kiköti a saját állampolgársága szerinti állam jogának alkalmazását vagyonának öröklésére. Ilyen esetben nem a halálakori szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogát, hanem az örökhagyó által kikötött jogot – tehát az állampolgársága szerinti állam jogát – fogják alkalmazni. Ha netán két vagy több állampolgársága is van, akkor bármelyik állampolgársága szerinti állam jogát kikötheti. Amennyiben az örökhagyó 2015. augusztus 17. napját megelőzően hunyt el, az alkalmazandó jog meghatározására más szabályok irányadóak.