cím dekoráció

Ajándékozás

Ajándékot adni és kapni is öröm. Hogy később se vegyüljön üröm ebbe az örömbe, érdemes az ajándékozás során közjegyző közreműködését kérni, különösen akkor, ha az ajándékozót valamilyen feltevés vagy elvárás vezérli az ajándékozásban, aminek későbbi meghiúsulása esetén akár az ajándék visszakövetelésének is helye lehet. Ezekben az esetekben a közjegyzői okirat mint közokirati bizonyíték fogja bizonyítani a jövőre nézve az ajándékozás körülményeit és feltételeit, megelőzve az ezzel kapcsolatos későbbi vitákat, és ami szintén fontos, egyértelművé téve az ajándékozott vagyontárgy eredetét.

Ha pedig az ajándék átadása vagy éppen visszaadása válik kérdésessé, azaz az ajándékozó az ígért ajándékot mégsem adja át, vagy méginkább ha a megajándékozott a visszakért ajándékot nem szolgáltatja vissza, a közjegyzői okirat alapján az ajándék átadása vagy éppen visszaadása közvetlen bírósági végrehajtás keretében, per nélkül kikényszeríthető.

Ingatlan ajándékozása esetén a tulajdonjog földhivatali átvezetéséhez közjegyzői okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szükséges.

A közjegyzői okiratban foglaltak – amennyiben a törvényi feltételeket teljesítik – közvetlenül végrehajthatók, ami azt jelenti, hogy a kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni. Nincs ez másképp az ajándékozás esetén sem.

A közjegyző hiteles tulajdoni lap, cégkivonat, személyi adatnyilvántartás lekérdezésével köteles meggyőződni az aktuális tulajdoni és képviseleti viszonyokról, a képviselőként eljáró személyek képviseleti jogáról, illetve a felek személyazonosságáról. A közjegyzői okirat a jövőre nézve közokirati bizonyító erővel tanúsítja e tények ajándékozás időpontjában való fennálltát. Ugyanakkor a közjegyző tájékoztatja a feleket az ügyhöz kapcsolódó illetékjogi és egyéb szabályokról.

Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • a szerződéssel érintett ingatlan helyrajzi száma,
  • a szerződéssel érintett ingóság beazonosításához szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám, számlaszám stb.).

Kell-e az ajándék után illetéket fizetni?

Igen, a megajándékozottnak ajándékozási illetéket kell fizetnie, kivéve, ha az ajándékozó a megajándékozott egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), házastársa vagy testvére.

Azokat az egyéb speciális eseteket, melyek mentesek az ajándékozási illeték megfizetése alól, az illetékekről szóló törvény 17. §-a tartalmazza. Minden más esetben azonban az ajándékozás illetékfizetési kötelezettséget von maga után. Az ajándékozási illeték általános mértéke az ajándék tiszta értékének 18 százaléka. Lakástulajdon, valamint lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az illeték mértéke 9 százalék.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.