cím dekoráció

Bérlet

A bérleti szerződés egy tipikus hosszú életciklusú szerződés. Mi következik ebből?

Az, hogy a szerződés teljesítése során gyakorta megváltoznak a szerződő felek körülményei ezzel változnak a motivációik, változnak a lehetőségeik és ezekkel együtt változhat a teljesítési hajlandóságuk is. Azaz a bérlő elmulasztja megfizetni pl. a bérleti díjat, közös költséget, rezsit, vagy adott esetben a szerződés megszűnésekor nem hajlandó önként elhagyni a bérelt ingatlant.

Ha a bérbeadó ezekre az esetekre gyors és hatékony megoldást keres, érdemes közjegyzőhöz fordulnia, hiszen egy megfelelően megszerkesztett közjegyzői okirat alapján a megfizetni elmulasztott bérleti díj, rezsi, közös költség, vagy akár a visszatérítendő óvadék mind -mind közvetlenül végrehajthatóvá válik, azaz a jogaiban sértett fél a peresekedést elkerülve lényegében azonnal végrehajtást kezdeményezhet a szerződésszegő féllel szemben. Ugyanígy kényszeríthető ki a bérlet megszűnésekor az önként távozni nem hajlandó bérlő kilakoltatása is.

A közjegyzői okirat gyors, és az egyéb jogérvényesítési módoknál olcsóbb lehetőség a jogérvényesítésre.

A bérleti szerződés érvényessége nincs közokirathoz kötve. Ez persze nem zárja ki azt, hogy a bérleti szerződést közjegyzőnél kösse, de ha már rendelkezik megkötött bérleti szerződéssel, ennek birtokában is fordulhat közjegyzőhöz, ugyanis a fent célzott hatás eléréséhez elegendő lehet az is, ha a megkötött bérleti szerződéséhez közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállalást kapcsol.

A közjegyző által készített közokirat, különleges bizonyító erővel bír, és a jogszabály által előírt feltételek fennállása esetén közvetlenül végrehajtható. Annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan érvényesíthesse jogait, a közjegyző végrehajtási záradékkal látja el az okiratot, amely alapján a végrehajtó közvetlenül behajthatja a tartozást, vagy akár rendőri közreműködéssel kiköltözteti a bérlőt a bérelt ingatlanból.

A közjegyző az ügy természete szerint ezekben az esetekben is meggyőződik a tulajdoni és képviseleti viszonyokról az ügyfelek személyazonosságáról és tájékoztatja a feleket a vonatkozó jogszabályok tartalmáról.

Milyen dokumentumok szükségesek a szerződéskötéshez?

  • A szerződő felek személyi igazolványa/vezetői engedélye/útlevele és lakcímkártyája, adókártyája,
  • cégek esetén cégjegyzékszám vagy adószám (a cégkivonat lekérdezéséhez),
  • ingatlan bérlete esetén helyrajzi szám,
  • ingóság bérlete esetén a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. alvázszám, lajstromszám stb.).

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.