cím dekoráció

Bizalmi vagyonkezelés alapítása közjegyzőnél

Bizalmi vagyonkezelés közjegyzőnél

A vagyontervezési stratégiának 2014 – óta magyarországon is elérhető eszköze a bizalmi vagyonkezelés, amelynek az un. egyoldalú jogügylettel alapított változata közjegyzői hatáskörbe tartozik, és közjegyzőhöz fordulhatunk akkor is, ha a bizalmi vagyonkezelést végrendelettel vagy szerződéssel kivánjuk megalapítani. A bizalmi vagyonkezelés révén úgy is gondoskodhatunk szeretteinkről, hogy nem bízzuk közvetlenül rájuk a nekik szánt vagyont, hanem annak kezelésére egy arra valóban rátermett személyt választunk, aki a vagyon kezelése révén gyümölcsözteti azt, és hasznait, végül magát a vagyont is azokra fordítja, akiknek azt ténylegesen szánjuk.

A bizalmi vagyonkezeléssel a vagyonrendelő bizonyos vagyoni elemeket azzal a céllal különít el a vagyonától, hogy arra külön vagyonkezelési szabályokat álapítson meg, és a vagyonnak, valamint a vagyon jövedelmének kedvezményezettjeként meghatározott személyeket jelöljön meg.

Amennyiben a vagyonrendelő egyben kezelője is kiván lenni az így elkülönített vagyonnak, ezt egyoldalú jogügylettel történő vagyonrendelés keretében teheti meg amivel közjegyzőhöz kell fordulnia, mivel ez az aktus közjegyzői okiratba foglaltan lesz érvényes (Ptk. 6:329. § (1), Ebben az esetben a bizalmi vagyonkezelés már a vagyonrendelő életében létrejön,  ezzel szemben a végrendelettel alapított  bizalmi vagyonkezelési jogviszony, a vagyonkezelővé való kijelölésnek a vagyonkezelő által, a végrendeletben meghatározott tartalommal történő elfogadásával, a vagyonrendelő halálának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre.

A bizalmi vagyonkezelés a generációkon átívelő gondoskodás eszköze, amelynek alapításához  a vagyonrendelőnek első lépésben el kell döntenie, hogy milyen vagyontárgyakat kíván ide rendelni, azokat ki és hogyan kezelje, továbbá hogy ki/kik legyenek a vagyonkezelés kedvezményezettjei. A vagyonkezelés részletes szabályainak kidolgozása során pedig érdemes közjegyzőhöz fordulnia, aki a vagyonrendelő/végrendelkező elképzelései szerint, a vonatkozó vagyonjogi, öröklési jogi és egyéb jogszabályok keretei között segít  annak tartalmát meghatározni, majd a vagyonrendelési nyilatkozatot/végrendeletet közokiratba foglalja.

 

 

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.