cím dekoráció

Előzetes Bizonyítás

Előzetes bizonyítás keretében a közjegyző elvégezheti mindazon bizonyítási eljárásokat, amelyeket a bíróság is, azaz tanúkat hallgathat meg, szemlét tarthat, okiratot tekinthet meg, vagy igazságügyi szakértőt rendelhet ki.

Az eljárás azért lehet fontos a kérelmezőnek, mert bizonyítékokat szerezhet be egy későbbi eljárás esetére, vagy éppen egy szükségtelen eljárást előzhet meg vele. Különösen olyan esetekben lehet jelentősége, ahol a bizonyítékok megsemmisülhetnek, vagy megrongálódhatnak. A közjegyző ugyan nem dönt az adott jogvitákban, de azáltal, hogy előzetes bizonyítást rendel el, az így nyert bizonyítékot a kérelmező a bíróság előtt peres eljárásban felhasználhatja. Közjegyzői előzetes bizonyítás esetén – ha az ügyben per indul – a felperes jelentős illetékkedvezményben részesül.

Amennyiben előzetes bizonyítás keretében kéri a szakértő kirendelését, úgy az ellenérdekű felet meg kell jelölni, akit eljárásba a közjegyző bevon.

Az eljárás célja és eredménye

Az előzetes bizonyítás perelőkészítő, pergyorsító és perelhárító funkcióval egyaránt rendelkezik. Eredményeként születhet egyrészt szakértői vélemény, mely ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a perben kirendelt szakértő véleménye. Másrészt például szemléről vagy tanúkihallgatásról készült jegyzőkönyv, amely mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedés, nyilatkozat megtételét, az általa tanúsított adatok és tények valóságát.

Illetékesség

Főszabály szerint az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező lakóhelye vagy tartózkodási helye van, de az is, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van. Ezáltal irodánk illetősége budapesti lakcímmel rendelkező vagy budapesti székhellyel rendelkező kérelmező esetén áll fenn, illetve amennyiben a szakértői vizsgálat tárgya, vagy az előzetes bizonyítás felvételének helye Budapesten található.


Mikor van helye az eljárás lefolytatásának?

Előzetes bizonyításra kerülhet sor, ha:

  • valószínűsíthető, hogy a bizonyítást később nem, vagy csak jelentős nehézséggel lehetne lefolytatni,
  • az hozzájárul az ügy ésszerű időn belül történő lefolytatásához, illetve befejezéséhez,
  • valamely dolog hiányáért a felet szavatosság terheli,
  • külön jogszabály megengedi, továbbá
  • a kérelmezőnek jogi érdeke fűződik a bizonyíték beszerzéséhez.

Az előzetes bizonyításnak a per megindulása előtt lehet helye, az eljárás keretében nemcsak szakértő kirendelését lehet kérni.


Mikor nincs helye?

Nem kerülhet sor az előzetes bizonyításra, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban. Nem rendelheti el az előzetes bizonyítást a közjegyző akkor sem, ha az más személyi szabadságát korlátozó kényszerintézkedéssel, vagy az érintett beleegyezése nélkül testi épségének sérelmével, vizsgálat elvégzésével járna.

Mit kell a kérelmezőnek megjelölnie?

A kérelemnek tartalmaznia kell a bizonyítani kívánt tényeket és az arra vonatkozó bizonyítékokat, azokat a körülményeket, amelyek az előzetes bizonyítást indokolják, meghatározott esetben pedig az ellenfelet is meg kell jelölni. Bizonyos esetben más, érintett személy hozzájárulása nélkül nem folytatható le az eljárás, pl. ha orvosszakértői vizsgálatot kell rajta végezni. Az elrendelést elutasító határozat ellen a kérelmező fél fellebbezéssel élhet.

Hogyan terjeszthető elő az eljárás lefolytatására irányuló kérelem?

Az előzetes bizonyítás, és igazságügyi szakértő kirendelésére irányuló kérelmet előterjesztheti írásban, de jegyzőkönyvbe is mondhatja az illetékes közjegyzőnél.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.