cím dekoráció

Fizetési meghagyás

Ha tartoznak Önnek, és pénzét szeretné gyorsan, pereskedés nélkül visszaszerezni, akkor kezdeményezzen közjegyzőnél fizetési meghagyásos eljárást adósával szemben. A fizetési meghagyásos eljárás segítségével egyszerűen hozzájuthat jogos pénzköveteléséhez, az eljárás megindításához pedig nincs szükség szerződés, ki nem fizetett számlák vagy egyéb bizonyítékok csatolására sem.

  • A fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezheti bármelyik közjegyzőnél, akinek az adóssal szemben lejárt pénzkövetelése van.
  • Hárommillió forintot meg nem haladó pénzkövetelés csak fizetési meghagyás útján érvényesíthető.
  • A jogi képviselővel eljáró fél, a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és az egyéni cég kizárólag elektronikusan – minősített elektronikus aláírás és időbélyegző használatával – nyújthat be beadványokat (így a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet is). Ha Önnek elektronikusan kell eljárnia, de nincs elektronikus aláírása, ilyennel rendelkező jogi képviselőt kell meghatalmaznia az eljárásra.
  • Fizetési meghagyást nem lehet kibocsátani, ha a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címe.
  • A jogerős fizetési meghagyás ugyanolyan hatállyal bír, mint egy jogerős bírósági ítélet: végrehajtható, és annak tartalmát többé vitatni nem lehet.
  • Ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, a követelés azonnal végrehajthatóvá válik.
  • Irodánkban az eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi formanyomtatvány, kitöltési útmutató, valamint az eljárási díjak megfizetéséhez szükséges csekk előzetes időpont egyeztetés nélkül térítésmentesen elérhető.

Hogyan zajlik mindez?

A fizetési meghagyásos eljárás olyan egyszerűsített, elektronikus nemperes eljárás, amelyben a közjegyző a jogosult (azaz a kérelmező) egyoldalú kérelme alapján – a kötelezett meghallgatása, a kérelem érdemi vizsgálata és bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül – fizetési meghagyást bocsát ki a kötelezettel (azaz a követelés adósával) szemben. Az eljárásban bizonyításnak nincs helye, mivel a közjegyző jogvitát nem bírálhat el, tehát nem is vizsgálhatja, hogy tényleg fennáll-e, vagy jogos-e a követelés. Ezért nincs jelentősége annak, hogy a pénztartozásról készült-e bármilyen szerződés vagy az nem is szerződéses jogviszonyból ered.

Ha az adós a küldemény átvételétől számított 15 napon belül nem vitatja a követelést, vagy nem veszi át azt (a postai küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza vagy a címzett „megtagadta” az átvételt), akkor a fizetési meghagyás jogerőssé válik, ami olyan, mintha jogerős bírósági ítélet született volna, és a közjegyző – a jogosult kérelmére – elrendeli a követelés végrehajtását. A közjegyző ilyenkor elektronikusan küldi meg a végrehajtási lapot a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak, ahol azt – szintén elektronikus úton – pár napon belül ki is osztják egy végrehajtóra. Ezzel akár néhány héten belül a pénzéhez juthat az, akinek tartoznak.

Amennyiben a kötelezett a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással él, az eljárás perré alakul, és a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság előtt folytatódik.

Mi az első lépés?

Az eljárás megindításáért közjegyzőhöz kell fordulni:

  • Jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek és társasházak bármelyik közjegyzőnél papíralapon előterjeszthetik a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon. Az űrlapok elérhetők a Magyar Országos Közjegyzői Kamara oldalán ide kattintva.
  • A cégek (Kft., Bt., Kkt., Zrt., Nyrt., a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és az egyéni cég) és más jogi személyek (például egyesület, alapítvány), továbbá ha jogi képviselővel jár el a jogosult (akár a magánszemély vagy a társasház is), a kérelmüket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. A kérelmet ebben az esetben a Magyar Országos Közjegyzői Kamara erre szolgáló honlapján kell benyújtani. Az elektronikusan kitöltött űrlapot minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni.

Mikor indul meg az eljárás és mikor ér véget?

Ha a közjegyző mindent rendben talál, a papíralapon előterjesztett kérelem alapján 15 naptári napon belül, az elektronikus úton előterjesztett kérelem alapján pedig a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. Amennyiben a kötelezett nem vitatja a követelést, illetve nem veszi át azt (azaz a posta „nem kereste” jelzéssel küldi vissza az iratot, vagy a címzett „megtagadta” az átvételt), a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik, végrehajthatóvá válik, és akár néhány héten belül a pénzéhez juthat a kérelmező.  Ha viszont a kötelezett vitatja a fizetési meghagyásban foglalt követelést, akkor perré alakul az eljárás. Ebben az esetben a jogosultnak be kell nyújtania a bírósághoz az ügyre vonatkozó bizonyítékokat, valamint meg kell fizetnie a peres eljárás illetékét.

Mi történik, ha jogerőssé válik a fizetési meghagyás?

A jogerős fizetési meghagyás alapján – ha az adós időközben nem vagy csak részben teljesített – a jogosult kérheti a közjegyzőtől a végrehajtás elrendelését. A végrehajtási kérelmet csak annál a közjegyzőnél lehet előterjeszteni, aki kibocsátotta a fizetési meghagyást. A végrehajtási kérelemnek is van kötelező formanyomtatványa, amelynek papíralapú változata szintén bármelyik közjegyzőtől igényelhető és letölthető a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapjáról is.

Mennyibe kerül a fizetési meghagyásos eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárásban az eljárási díj mértéke a követelés (több követelés esetén a követelések) összegének a 3 %-a, de legalább 8.000 Ft és legfeljebb 300.000 Ft. Továbbá a díj legalább annyiszor 1.600 forint, ahány fél van. Ha a jogosult a kérelmétől a fizetési meghagyás kibocsátása előtt eláll, úgy a fizetendő eljárási díj az eljárásért egyébként fizetendő díj 10%-a, de minimum 3.200 Ft. A külföldi pénznemű követelésnek a benyújtás napján érvényes jegybanki középárfolyamon számított forintértéke után kell a díjat megfizetni.

A végrehajtási kérelem is díjköteles, a végrehajtandó követelés (járulékok, tehát kamat, eljárási díjak stb. nélkül számított) értékének 1%-a, de minimum 8.000 Ft, legfeljebb pedig 150.000 Ft. Az eljárási költségek általában (az esettől függően) az adósra háríthatók.

A díjak megfizetésének a módja elektronikus beadásnál átutalással, bankkártyával kezdeményezett fizetéssel, papíralapon történő benyújtásnál csekkel történik. A szükséges csekkek bármely közjegyzői irodában elérhetőek.

További kérdése van a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban? Tekintse át a gyakori kérdésekre adott válaszainkat.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.