cím dekoráció

Hitelbiztosítéki nyilvántartás

A hitelbiztosítéki nyilvántartás a korábbi ZONY és GKZONY közhiteles zálogjogi nyilvántartási rendszereket váltotta fel. A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogjogot, valamint a faktorálás, a pénzügyi lízing, illetve a tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét érintő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat tartalmazza. Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet.

Regisztráció

A nyilvántartásba történő regisztráció háromféleképpen kezdeményezhető:

  • a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírással,
  • a hitelbiztosítéki rendszerben a https://hbny.mokk.hu honlapon elektronikus aláírás nélkül,
  • a közjegyző előtt, amennyiben a kérelmező nem rendelkezik elektronikus aláírással.

A kérelmezőnek meg kell adnia családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja születési nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, valamint nyilatkoznia kell a felhasználói szabályzat elfogadásáról.

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek a közjegyző előtt a regisztrációs kérelmében közölt adatok valósággal egyezőségére és hitelességére vonatkozóan ún. azonossági nyilatkozatot kell tennie, melynek megtételére a regisztrációs kérelem sikeres benyújtásától számított 15 munkanap áll rendelkezésére. Ha a regisztráló e határidőt elmulasztja, új regisztrációs kérelmet kell előterjesztenie a hitelbiztosítéki rendszeren keresztül.

Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván eljárni, képviseleti jogosultságát a regisztráció során közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnia. Az állandó képviselő törvényes képviselő, szervezeti képviselő, illetve ilyen képviseletre meghatalmazott személy lehet. Meghatalmazotti képviselet esetén a meghatalmazásban utalni kell arra, hogy azt a meghatalmazó állandó és általános jelleggel, visszavonásig adta.

A közjegyző által záradékolt azonossági nyilatkozatot a közjegyző átadja a kérelmező részére, s ez egyúttal a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki rendszerben rögzített adatairól szóló tanúsítványként is szolgál.


Mennyibe kerül az azonossági nyilatkozat elkészítése?

Az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében 5 000 Ft-ot kell fizetni. Állandó képviselőként való regisztrációért a közjegyző részére minden megkezdett óra után 6 000 Ft-ot, de összesen legfeljebb 18 000 Ft-ot kell fizetni.

Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele

A hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználója a hitelbiztosítéki rendszer felületén az erre szolgáló adatlap kitöltésével és a hitelbiztosítéki rendszerbe történő továbbításával teheti meg a hitelbiztosítéki nyilatkozatokat. Minősített elektronikus aláírás hiányában a fél a hitelbiztosítéki nyilatkozatát is a közjegyző útján tudja a nyilvántartásban rögzíteni. A nyilatkozatok megtételéhez szükséges űrlapok itt (HBNY-es formanyomtatványokra vezető link) érhetőek el.


Mennyibe kerül a hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele?

A hitelbiztosítéki nyilatkozat közjegyző általi rögzítéséért – nyilatkozatonként – a közjegyző részére munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óra után 6 000 Ft-ot, de legfeljebb 18 000 Ft-ot kell fizetni.

Továbbá (függetlenül a nyilatkozat megtételének módjától) a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért a MOKK részére 7 000 Ft-ot kell költségtérítésként fizetni, amely tartalmazza a hitelbiztosítéki nyilatkozathoz hozzájáruló vagy a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat költségtérítését is.

A regisztrált felhasználó jogutódjának átvezetése

A regisztrált felhasználó halála, illetve megszűnése esetén a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére jogosult jogutódlásának a nyilvántartásban való átvezetéséről a közjegyző határoz kérelemre, nemperes eljárásban. Ha a regisztrált felhasználó személye nem halál, illetve megszűnés folytán változik meg, a változást a regisztrált felhasználók a hitelbiztosítéki rendszer útján módosító nyilatkozattal tudják átvezetni.

Lekérdezés a nyilvántartásból

A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki ingyen, személyazonosítás nélkül megtekintheti. Keresni a kötelezett személye szerint, a bejegyzés nyilvántartási azonosítója, valamint a bejegyzéssel érintett gépjármű alvázszáma alapján, továbbá 2015. március 15-től a vagyontárgy öt azonosító adata alapján lehet (alvázszám, illetve öt azonosító alapján abban az esetben, ha a bejegyzésben a vagyontárgy ilyen módon került megjelölésre a hitelbiztosítéki rendszer erre szolgáló felületén).

Illetékesség

Az azonossági, illetőleg hitelbiztosítéki nyilatkozat bármely közjegyző előtt megtehető.

Foglaljon Nálunk

cím dekoráció

Időpontot

cím dekoráció

A gyorsabb ügyintézés és a várakozási idő lerövidítése érdekében kérjük, hogy az alábbi felület kitöltésével egyeztessen előzetesen időpontot irodánkkal.