Mitől lesz érvényes egy meghatalmazás?

El kell intéznie egy hivatalos ügyet, de nem tud személyesen megjelenni? Egy megfelelő meghatalmazással szinte bármilyen ügyben megbízhat valakit, hogy járjon el Ön helyett. Nem mindegy azonban, hogy kit és milyen meghatalmazással bíz meg. Tudta például, hogy bírósági peres ügyekben nem hatalmazhat meg akárkit, vagy hogy a közjegyző előtti eljárásoknál nem mindegy, milyen meghatalmazást használ? És azzal tisztában van, hogy egy általános meghatalmazás több évig érvényes? Mutatjuk, mire érdemes figyelnie, hogy ne érje kellemetlen meglepetés.

Bárkivel előfordulhat, hogy például betegség, vakáció vagy külföldi utazás miatt nem tudja személyesen intézni az ügyeit, ezért meghatalmaz valakit, hogy járjon el a nevében. Egy meghatalmazás elkészítése elsőre nem tűnik bonyolult feladatnak, mégis rengeteg olyan készül, amely nem felel meg az alaki vagy tartalmi követelményeknek, ezért nem fogadják el az ügyintézés során, nem kevés bosszúságot okozva ezzel.

Mindenekelőtt fontos tudni, hogy többféle formájú meghatalmazás létezik, amelyek különböző bizonyító erővel bírnak. A saját kezűleg írt és aláírt vagy két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás teljes bizonyító magánokirat, ahogy az ügyvéd által ellenjegyzett meghatalmazás is. Ha pedig közjegyző készíti a meghatalmazást, akkor az közokirat, amely a legerősebb bizonyító erővel rendelkezik.

A jogszabály által meghatározott formai követelményeken felül érdemes érdeklődni a meghatalmazás követelményeiről az adott szervezetnél vagy intézménynél, nehogy feleslegesen menjünk ügyet intézni, és arra is érdemes rákérdezni, van-e formanyomtatvány a meghatalmazáshoz. Célszerű azt is alaposan átgondolni, mire adunk meghatalmazást, egy adott ügyre, például egy közüzemi szolgáltatás átírására, esetleg egy adott küldemény átvételére, vagy általánosságban, például arra, hogy a külföldi vakációnk alatt a szomszédunk minden postai küldeményünket átvehesse. Jó tudni, hogy a határozatlan, vagy az 5 évnél hosszabb időre szóló általános meghatalmazás öt év elteltével hatályát veszti.

Milyen meghatalmazással lehet közjegyzői ügyet intézni?

Közjegyzői okirat elkészítéséhez mindenképpen közjegyzői okiratba foglalt, vagy közjegyző, bíróság, más hatóság vagy magyar külképviselet által hitelesített meghatalmazás szükséges. Abban az esetben viszont, ha valaki a hagyatéki eljárás során szeretne meghatalmazott közreműködésével eljárni, akkor elegendő a teljes bizonyító magánokiratba foglalt meghatalmazás.

A közjegyző által készített meghatalmazásnak van egy óriási előnye, mégpedig az, hogy közokiratnak számít, amely különleges bizonyító erővel bír. A közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét. Mivel a közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást a közjegyző a legnagyobb körültekintéssel készíti el, ezért szinte minden hatóságnál, intézménynél felhasználható.

Kinek adható meghatalmazás, és mik a formai követelményei?

  • Ha a meghatalmazást az elejétől a végéig saját kézzel írjuk, és a végén aláírjuk, akkor nincs szükség tanúkra.
  • Ha nem saját kezűleg (hanem például számítógéppel) készül a meghatalmazás, akkor két tanú aláírására is szükség van, de a két tanú kiváltható, ha a dokumentumot ügyvéd ellenjegyzi vagy közjegyző hitelesíti.
  • Bizonyos polgári jogi ügyletekben bárki meghatalmazható, akár 14. életévét betöltött kiskorú is.
  • Egyes ügyekben – például egy hagyatéki tárgyalás vagy bírósági peres eljárás esetén – nem hatalmazhatunk meg akárkit a képviseletünkre, csak törvényben meghatározott személyeket (például egyenesági rokont, testvért, ügyvédet).
  • Ha nemcsak banki és postai, hanem egyéb hivatalos ügyek intézésére hatalmazunk meg valakit, például a vállalkozásunk ügyeinek intézésére, nem feltétlenül lesz elegendő a magánokiratba foglalt meghatalmazás. Ebben az esetben érdemes közjegyzőhöz fordulni, és a meghatalmazást közokiratba foglaltatni.
  • Vannak olyan személyes jellegű ügyek, amelyekben nem lehetséges, hogy mást bízzunk meg a képviseletünkkel, például, ha végrendelkezni szeretnénk, házassági és élettársi vagyonjogi szerződést szeretnénk kötni, vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot szeretnénk tenni.

Milyen dokumentumok szükségesek a közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazáshoz?

  • A meghatalmazó és a meghatalmazott személyazonosító igazolványa / vezetői engedélye / útlevele és lakcímkártyája, valamint néhány esetben az adókártyája.
  • Cég esetén cégjegyzékszám vagy adószám, képviselő neve, civil szervezet vagy egyéb szervezet esetén pedig a nyilvántartási szám.
  • Ingatlanra vonatkozó meghatalmazás esetén többek között az ingatlan helyrajzi száma.
  • Konkrét ügyekre vonatkozó meghatalmazás esetén kötelező az ügy megjelölése (például pénzintézet előtti hitelfelvétel vagy adóhatóság előtti eljárás).

Forrás: Közjegyőtkeresek.hu